Cered

Bumi Lampu Merah

Semasa muda, Ludwig Nomensen sudah terjun ke Tano Batak demi memberitakan keselamatan. Padahal sebelumnya dua orang penginjil habis disiksa dan kepalanya digantung. Namun peristiwa itu […]