Trivia

Paradoks Hawa

Posisi Hawa memang terbilang unik dalam tradisi keagamaan Abrahamik. Dalam tradisi ini, ia dianggap sebagai perempuan pertama, ibu dari semua umat manusia. Dalam Bahasa Ibrani, […]